Projecten en onderzoeken

In het Energie Lab Zuidoost wordt er nauw samengewerkt met verschillende kennisinstellingen. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor studenten om onderzoek te verrichten rondom relevante vraagstukken in Zuidoost. Living Lab Reigersbos is hier één van.

MSc thesis projecten

Binnen het Energie Lab Zuidoost vindt er ook veel onderzoek plaats dat uitgevoerd wordt door studenten. Hieronder treft u een reeks aan afstudeeronderzoeken.

Voorgaande evenementen

Het Energie Lab Zuidoost heeft in 2021 en 2022 twee bijeenkomsten georganiseerd voor de verbreding en verdieping van de structurele samenwerking tussen wetenschappers en betrokken organisaties in Amsterdam Zuidoost.

Posters Living Labs

Voor de verschillende living labs hebben een aantal onderzoekers en studenten informatieve posters gemaakt over hun onderzoek.
Lab 1: Lokale slimme energiesystemen
Lab 2: Duurzame renovatie van woningen
Lab 3: Lage temperatuur warmtenetten
Meer informatie over de projecten, MSc thesis onderzoeken en voorgaande evenementen is te vinden op de openresearch pagina.