Hieronder vindt u een aantal interessante voorbeelden waar wij binnen het Energie Lab mee bezig zijn. Het volledige overzicht van projecten kan gevonden worden op de openresearch website van het Energie Lab Zuidoost.

Projecten en onderzoeken

Bijdrage van lokale initiatieven aan het realiseren van de sociale energietransitie in Zuidoost

Tussen februari en juni 2022 hebben veertig studenten van de bachelor Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het LIFE-project onderzoek gedaan in Amsterdam Zuidoost. De vraag daarbij was hoe lokale initiatieven bijdragen aan het realiseren van de sociale energietransitie in Venserpolder, Amsterdamse Poort en ArenApoort. De uitkomsten van dit onderzoek bieden onder andere inzichten in de informele netwerken en behoeften van bewoners waar LIFE bij zou kunnen aansluiten. De onderzoeken zijn terug te vinden op de openresearch pagina van het Energie Lab Zuidoost.

Living Lab Case Reigersbos Retrofit

In het Energie Lab Zuidoost wordt er nauw samengewerkt met verschillende kennisinstellingen. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor studenten om onderzoek te verrichten rondom relevante vraagstukken in Zuidoost. Living Lab Reigersbos is hier één van.

Verduurzaming van de Taibah Moskee

De Taibah moskee, gelegen in Amsterdam Zuidoost, heeft de ambitie om de eerste energieneutrale moskee in Nederland te zijn. In het voorjaar van 2021 hebben onder begeleiding van Reizwan Basarat, energiecommissaris en lid van het Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland, een aantal masterstudenten van de opleiding Metropolitan Analysis, Design and Engineering (MSc MADE, AMS Instituut) onderzocht hoe de moskee haar ambitie kan behalen, hoe zij haar gemeenschap hierbij kan betrekken en ook kan mobiliseren om thuis duurzamer te leven en hoe de verduurzamingsstrategie van de Taibah moskee ook voor andere moskeeën ingezet kan worden. De studenten hebben onder andere een plan gemaakt om de keuken in stappen te verduurzamen en een tool ontwikkeld voor leden van de gemeenschap die hen helpt ook thuis stappen te zetten richting een duurzamer huis. Hieronder kunt u het aanbevelings- en onderzoeksrapport downloaden.

Lage temperatuur warmtenetten

In 2040 wil Amsterdam volledig aardgasvrij zijn. Duurzame warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. In Amstel III bevinden zich meerdere datacenters, die een grote hoeveelheid aan warmte produceren. Warmte die op dit moment niet benut wordt en verloren gaat. In lijn met de klimaatdoelstelling van Amsterdam Zuidoost, wordt er in Amstel III gewerkt aan de realisatie van lage temperatuur warmtenetten om gebouwen en woningen te verwarmen met restwarmte uit datacenters. 

Tijdens het kick-off event ‘Versnelling door wetenschap’ van het Energie Lab Zuidoost op 9 maart 2021, gaf Douwe van der Meer van Firan een presentatie over de realisatie van een lage termperatuur warmtenet voor het gebruik van restwarmte van een datacenter in Amstel III. Tijdens het seminar op 11 april gaf Richard Ruijtenbeek een korte update over de ontwikkelingen rondom de realisatie van lage temperatuur warmtenetten in Amstel III en Arenapoort. Beide presentaties kunt u hieronder downloaden.