Binnen het Energie Lab Zuidoost vindt er ook veel onderzoek plaats dat uitgevoerd wordt door studenten. Hieronder treft u een reeks aan afstudeeronderzoeken.

MSc Thesis Projecten

Energy justice in Holendrecht

door Robert van Berkel

Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Digitale warmte in de MRA’, dat zich richt op de de implementatie van een laagtemperatuur-warmtenet op basis van restwarmte van datacenters in de metropoolregio Amsterdam. Binnen het project ‘Digitale warmte in de MRA’ wordt er specifiek gekeken naar de rol die visuele middelen kunnen spelen ter ondersteuning van het co-creatieproces. Een belangrijk aspect van dit project is het onderzoeken hoe belanghebbenden kunnen worden betrokken bij het besluitvormingsproces met betrekking tot de implementatie van warmtenetten.

Binnen dit onderzoek is het doel inzicht te krijgen in de volgende vraag: “Welke energie-onrechtvaardigheden worden geïdentificeerd door georganiseerde belanghebbenden in de overgang naar duurzame verwarming in Holendrecht en hoe worden visuele middelen gebruikt om te communiceren over deze energie-onrechtvaardigheden?” Via participatieve observaties, interviews en documenten zijn gegevens verzameld over deze onrechtvaardigheden en de visualisaties.

Rechtvaardigheid in stedelijke energietransities

Door Sanne van der Wal (TU Delft)
Deze studie bouwt voort op eerder onderzoek door de concepten van energierechtvaardigheid en multi-level governance te combineren om de rol van lokale bestuursactoren bij het bevorderen van rechtvaardige stedelijke energietransities te onderzoeken. De studie richtte zich specifiek op de vraag of het LIFE-project rechtvaardig kan worden beschouwd door omwonenden. De onderzoeksvraag is als volgt: “Hoe wordt energierechtvaardigheid begrepen door lokale bestuursactoren van stedelijke koolstofarme energietransities en hoe wordt de implementatie ervan beïnvloed door een multi-level governance context?”.

Ontwerpen voor een toegankelijker energieneutraal systeem

Door Alina Boyuklieva (TU Delft)
Dit project verweeft het onderwerp energieneutrale renovaties met het vakgebied Inclusive Design. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij energieneutrale renovaties door het onderzoeken van de casestudy van de Wijk Reigersbos. Vervolgens wordt een laag toegankelijkheid aangebracht om de beperkingen bloot te leggen waarmee bewoners met een visuele beperking te maken kunnen krijgen. Daarom wordt een boekje met richtlijnen en aanbevelingen ontwikkeld. Het belangrijkste doel is om de mensen die de producten voor een renovatie kiezen te ondersteunen om oplossingen toe te passen die beter aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Daarnaast worden twee toekomstige productconcepten voorgesteld die de belangrijkste bevindingen van het onderzoek belichamen. Alina’s boekje en masterscriptie zijn hieronder te vinden, samen met twee visuals.
Video afspelen

Interventies voor een inclusieve energie transitie in Amsterdam Zuidoost

Door Alisa van Gent (TU Delft/WUR)
Alisa van Gent heeft binnen het LIFE project onderzocht aan welke condities interventies moeten voldoen om bij te dragen aan een inclusieve energie transitie in Zuidoost. Hieronder kunt u een kort overzicht van het onderzoek en het volledige onderzoeksrapport downloaden.

Integratie van PV-systemen in het metro netwerk

Door Werner van Dijk (TU Delft)
De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling om in 2022 PV-systemen met een piekvermogen van 250MW geïnstalleerd te hebben. Om deze doelstelling te behalen is het van belang dat ieder stuk land of gevel gebruikt wordt. Werner van Dijk, student Elektrotechniek van de TU Delft, heeft voor zijn MSc thesis onderzocht hoe PV-systemen direct geïntegreerd kunnen worden in het Amsterdamse metronetwerk. Hieronder kunt u een samenvatting van zijn onderzoeksrapport downloaden.

Achieving inclusion within smart energy cities

Door Isabelle van der Werf (TU Delft)
Isabelle van der Werf, student van de Technische Universiteit Delft, heeft onderzocht hoe inclusiviteit bereikt kan worden binnen Smart Energy Cities. Hieronder kunt u het onderzoeksrapport en de presentatie die zij over haar onderzoek gegeven heeft bij het Energie Lab Zuidoost downloaden.

Renovating with residents

Door Floris Jansen (TU Delft/WUR)
Floris Jansen, student van de Technische Universiteit Delft, heeft onderzocht hoe er een inclusief proces ontwikkeld kan worden om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun appartementen. Hieronder vindt u een video met zijn resultaten en kunt u het MSc thesis rapport downloaden.
Video afspelen