LAB 3

Lage temperatuur netwerken

In 2040 wil Amsterdam volledig aardgasvrij zijn. Duurzame warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. In Amstel III bevinden zich meerdere datacenters, die een grote hoeveelheid aan warmte produceren. Warmte die op dit moment niet benut wordt en verloren gaat. In lijn met de klimaatdoelstelling van Amsterdam Zuidoost, wordt er in Amstel III gewerkt aan de realisatie van lage temperatuur warmtenetten om gebouwen en woningen te verwarmen met restwarmte uit datacenters.

Ontwikkelingen lage temperatuur warmtenetten in Amstel III en Arenapoort

11 april 2022
Richard Ruijtenbeek gaf tijdens het seminar van het Energie Lab Zuidoost in april 2022 een korte update over de ontwikkelingen rondom de realisatie van de lage temperatuur warmtenetten in Amstel III.

Hoe de digitale eeuw ons niet onder een koude douche laat staan

14 februari 2022
Voor zijn bachelor scriptie heeft Thomas Jochem een onderzoek verricht naar de indeling van een 5e generatie warmtenetwerk. De onderzoeksvraag luidde: ” Welke netwerk indeling voor een warmtenet gevoed met restwarmte van het datacenter AM5 zorgt voor zo veel mogelijk aansluitingen van huizen in de wijk Amstel III en de Arenapoort, zonder dat de duurzame energielevering voor het verwarmen van huizen niet meer opweegt tegen de energieverliezen in het warmtenet?” Uit de resultaten blijkt dat het warmteverlies bij een boomstructuur het laagst is, echter zijn de aanlegkosten hierbij hoger. Voor meer informatie, zie onderstaand rapport.