LAB 4

Just Prepare

Het vormgeven van een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kwetsbare wijken stuit op gebrek aan kennis over de diversiteit aan energie gerelateerde huishoudelijke praktijken, en over hoe bewoners te betrekken bij de planning en uitvoering van woningrenovatie. Living Lab JUST PREPARE ontwikkelt de benodigde methodische en inhoudelijke kennis in vier verschillende gemeenten; gebruikt die om oplossingen te creëren in Living Labs met gemeenten, woningbouwcorporaties, bewoners en andere relevante actoren; verbetert deze oplossingen op basis daarvan; en bereidt de bevindingen voor om elders te gebruiken in een Learning Lab met Living Lab deelnemers en een bredere groep van gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden. ​

Living Lab methode