Amsterdam Zuidoost wil in 2040 energieneutraal zijn. De ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost biedt kansen om verduurzaming samen te laten gaan met armoedebestrijding en sociale verbetering. Bijvoorbeeld door het wooncomfort van woningen te verbeteren wanneer deze gerenoveerd worden. Of door lokale werkgelegenheid te creëren bij grootschalige renovaties. Dit noemen we een sociale energietransitie.

Het realiseren hiervan vraagt om samenwerking van veel verschillende partijen. Zowel van de overheid en de bewoners, als van bedrijven en onderzoekers. ENERGIE LAB ZUIDOOST brengt deze partijen samen. Het doel is om met wetenschappelijke expertise direct bij te dragen aan de vraagstukken en projecten in Amsterdam Zuidoost. 

ENERGIE LAB ZUIDOOST zorgt voor uitwisseling van kennis tussen verschillende projecten, organisaties en disciplines. De kennis wordt breed gedeeld zodat de vernieuwingen toegepast kunnen worden in heel Amsterdam en daarbuiten.

Stadsdeel Zuidoost

Het stadsdeel Zuidoost is een gebied waarin een grote diversiteit te vinden is. Zo is er een aantal grote bedrijven en werkgevers, zoals het Academisch Medisch Centrum (AMC), de Johan Cruijff Arena en de Ziggo Dome die voor veel werkgelegenheid en bezoekers zorgen. Daarnaast is er ook veel kleinschalige detailhandel. De bewoners van Zuidoost worden gekenmerkt door een grote rijkdom aan culturele achtergronden. In de komende jaren wordt ingezet op het realiseren van een goede mix tussen wonen, recreatie, detailhandel en werken. 

Kortom een gebied dat heel interessant is voor onderzoekers. ENERGIE LAB ZUIDOOST brengt op het gebied van de energietransitie verschillende onderzoeken in het gebied bij elkaar, zodat er meer synergie ontstaat en we sneller leren, innoveren en toepassen. 

Het realiseren hiervan vraagt om samenwerking van veel verschillende partijen. Zowel van de overheid en de bewoners, als van bedrijven en onderzoekers. ENERGIE LAB ZUIDOOST brengt deze partijen samen. Het doel is om met wetenschappelijke expertise direct bij te dragen aan de vraagstukken en projecten in Amsterdam Zuidoost. 

ENERGIE LAB ZUIDOOST zorgt voor uitwisseling van kennis tussen verschillende projecten, organisaties en disciplines. De kennis wordt breed gedeeld zodat de vernieuwingen toegepast kunnen worden in heel Amsterdam en daarbuiten.

Werkwijze

Door samen te experimenteren in verschillende ‘Living Labs’ ontwikkelen en testen we innovaties. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, de bewoners, de overheid en de wetenschap. ENERGIE LAB ZUIDOOST brengt deze partijen samen en levert wetenschappelijke expertise vanuit verschillende disciplines.

In de Living Labs leren we leren wat echt goed werkt. De experimenten worden vanuit de wetenschap gemonitord. We leren hoe deze innovaties in grootstedelijke omgevingen toegepast kunnen worden. Door het organiseren van workshops en evenementen, wordt kennis uitgewisseld tussen verschillende projecten, organisaties en disciplines.

Thema's

ENERGIE LAB ZUIDOOST richt zich op een aantal opschaalbare pilots en experimenten in Amsterdam Zuidoost die samen met diverse bedrijven, publieke organisaties en bewoners worden uitgevoerd.

De praktijkexperimenten vinden plaats rond vier thema’s:​

  • Lokale slimme energiesystemen:
    ontwikkelen en testen van een schaalbaar buurtenergieplatform voor een grote diversiteit aan stakeholders in het ArenAPoort gebied 

  • Duurzame renovatie van woningen:
    opschaling van een renovatieaanpak die wordt toegepast op woningen in Reigersbos  

  • Lage temperatuur warmte netten:
    realiseren en ontwikkelen van een blauwdruk voor een lage temperatuur warmtenet om gebouwen en woningen te verwarmen met restwarmte uit datacenters

  • Just Prepare: ​​​​​​

vormgeven van een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kwetsbare wijken door kennis te ontwikkelen over de diversiteit aan energie gerelateerde huishoudelijke praktijken, en over hoe bewoners te betrekken bij de planning en uitvoering van woningrenovatie

Meer informatie over de vier thema’s staat op de openresearch pagina van het Energie Lab Zuidoost.

Ontstaansgeschiedenis & Partners

Er was eens midden in het winkelcentrum van de Amsterdamse Poort een pop up lab, waar bewoners en ambtenaren kwamen kijken naar het onderzoek van studenten en onderzoekers van AMS, TU Delft en HvA naar de energietransitie in Zuidoost. Niet veel later, in 2019, was er een bijeenkomst van de gemeente  Amsterdam, het AMS Instituut en TU Delft’s Urban Energy Institute. Ze spraken af hun inspanningen te bundelen en de energietransitie in Amsterdam Zuidoost te versnellen door gebruik te maken van wetenschap en innovatie. Deze wijk, met zijn diverse functies, culturen en sociale kwesties, bood een unieke kans om te leren en best practices op te stellen voor andere stedelijke gebieden. In 2020 werd het ENERGIE LAB ZUIDOOST opgericht, in samenwerking met AMS, TU Delft, de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam, om zich te concentreren op de rechtvaardige energietransitie. Sindsdien heeft het Energy Lab grote actieonderzoeksprojecten uitgevoerd in Zuidoost en is het een belangrijke speler geworden in de energietransitie van het stadsdeel.

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van ENERGIE LAB ZUIDOOST? Schrijf je dan hieronder in. We sturen je dan af en toe een update over onze projecten en events. Sla ons mailadres contact@energielabzuidoost.nl op in je contactenlijst zodat de nieuwsbrief niet in je spambox belandt. Heb je specifieke vragen over het Energie Lab Zuidoost? Ga dan naar onze contactenpagina