Lab 1: LIFE ArenAPoort city platform

Local Inclusive Future Energy (LIFE) Platform. Een consortium van sociaal-technische projectpartners die een smart grid-dashboard ontwikkelen voor Amsterdam Zuid Oost door middel van onderzoek en ontwikkeling met meerdere belanghebbenden. De kern van de bijdragen van LIFE en AMS Institute is de betrokkenheid van belanghebbenden bij de gemeenschap, door middel van onderzoekstechnieken zoals ontwerp-etnografie om gebruikersverhalen tijdens het ontwerpproces op te nemen. 

Lab 2: Duurzame renovatie van woningen

In de ontwikkelbuurten is in 2019 samen met de EU (Climate-KIC) het eerste gevelproject in Reigersbos gestart (280 woningen). Het doel is in Amsterdam 10.000 woningen met deze aanpak energieneutraal te renoveren. Er worden verschillende renovatiepakketten aangeboden waarbij er keuzes zijn voor het vernieuwen van de gevel, de warmtevoorziening en het installeren van zonnepanelen. Naast voordelen op het gebied van duurzaamheid, biedt de renovatie een groot potentieel voor verhoogd wooncomfort en een beter leefklimaat in de woning. Deze aanpak is er bovendien op gericht de sociaal-economische positie van de bewoners te vergroten door met de renovatie te besparen op energiegebruik en onderhoud en de woonlasten minimaal neutraal te houden.

Lab 3: Lage temperatuur warmtenetten

In 2040 wil Amsterdam volledig aardgasvrij zijn. Duurzame warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. In Amstel III bevinden zich meerdere datacenters, die een grote hoeveelheid aan warmte produceren. Warmte die op dit moment niet benut wordt en verloren gaat. In lijn met de klimaatdoelstelling van Amsterdam Zuidoost, wordt er in Amstel III gewerkt aan de realisatie van lage temperatuur warmtenetten om gebouwen en woningen te verwarmen met restwarmte uit datacenters.

De realisatie van dergelijke warmtenetten brengt vele vraagstukken met zich mee. Wat zijn de optimale technische specificaties van lage temperatuur warmtenetten? Wat is de acceptatie van warmtenetten in (bestaande) bouw? Hoe organiseer je eigenaarschap en hoe organiseer je open netten waar in de toekomst andere bronnen en afnemers op aan kunnen sluiten? Welke juridische randvoorwaarden zijn nodig vanuit de wetgever om duurzaamheid te stimuleren?

Lab 4: JUST PREPARE

In achterstandswijken stuiten pogingen om de energietransitie te realiseren op een mismatch tussen de renovatie van slecht geïsoleerde huizen en de energiepraktijken van bewoners, en tussen bewoners en die actoren die oplossingen plannen en implementeren. Deze mismatches kunnen de energietransitie belemmeren in termen van effectiviteit en rechtvaardigheid (d.w.z. verdeling van voordelen en lasten; mate van toegang tot besluitvorming; en erkenning van hoe kwetsbare groepen worden geraakt door de energietransitie).

​JUST Prepare zal voor Amsterdam Zuidoost de benodigde methodologische en inhoudelijke kennis ontwikkelen en die kennis gebruiken om samen met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere relevante actoren oplossingen te creëren in de living Labs.

Meer informatie over de vier living labs is te vinden op de openresearch pagina.